Faktaskygghet eller -resistens eller bara -skugga?

Vad är det som gör det så svårt att ta till sig budskapen om miljö- och klimatproblemen och att AGERA så att vi åtminstone reducerar dem? Är det vårt sätt att behandla fakta eller är det något djupare i vår mentala utrustning?

En omtyckt tes är att “fakta talar för sig själv”, men det är nog mera sÃ¥ att fakta inte talar alls om ingen hjälper till med översättningen av vad fakta betyder.

image

Ett exempel pÃ¥ nyttiga fakta som kommer att ha svÃ¥rt att nyttja är boken “Come on” av von Weizsäcker och Wijkman. Den är mycket innehÃ¥llsrik men den behöver flera olika uttolkare innan dess innehÃ¥ll kommer till sin fulla rätt. Det är kanske Du som kan och skall göra det?

Läs mer

Månadsindelade arkiv