Falun före Paris!

I Paris skall man i år satsa på LED-dekoration för julbelysningen på Champs Elysées. Det skall ske med ljusslingor och de påstår att de skall minska elräkningen med 70%. Då vill det emellertid till att de inte hänger uppmassor av slingor i stället för de glödljus som de skall ersätta. En risk som är uppenbar eftersom det förefaller som om LED-slingor lockar till “spindelvävsdekorationer”.

Men kom ihåg att Falun var först (och troligen bäst) när det gäller att ersätta juldekorationer med LED i sin gran redan för fyra år sedan!

Läs mer

Månadsindelade arkiv