Fetknoppen manar en nyligen botad anorektiker att hålla diet!

Så karakteriseras USAs hållning i klimatpolitiken visavi Indien och Kina av en diplomat (som dock förblir anonym). Det berättas i en faktaspäckad artikel i The Economist där man tittar närmare på just dessa två Asiatiska länder. Man är mest imponerad av Kina men missar att en stark drivkraft i Kina är den omfattande och mycket synliga miljöförstöringen som också kan ge inrikespolitiska följder. Indien har inte samma problem - på gott och på ont. På senare tid har man emellertid skruvat upp ambitionen ifråga om effektivisering ordentligt vilket bl.a. syns i deras medverkan i internationella samarbetsprojekt.

Olikheterna i länders tradition, kultur och politiska verklighet är påtaglig och gör att samma problem måste lösas på mycket olika sätt. En aning av detta får man i den jämförande studie av Brasilien, Kina och Indien som UNEP lät göra för några år sedan. Det bör vi alla (fetknoppar) komma ihåg när vi börjar förhandla om post-Kyoto avtalet.

Läs mer

Månadsindelade arkiv