Förbättra (vissa) byggnader mm.

En högt uppsatt svensk energitjänsteman brukade förr i tiden, när han uppmanades att precisera påståenden om vad man skulle vidta för åtgärder i energihänseende, stoppa in ordet “vissa” och förkortningen “mm.”. Inte sällan blev hans uppdragsgivare nöjda med preciseringarna. När man läser IEA:s rapport (djupanalys kallas den t.o.m.) över Sveriges energisituation finner man flera varianter på det gamla tricket.

Ännu mer besvärande är plattityderna, som t.ex. rekommendationen angående energisäkerhet: “Continue to monitor and enforce compliance with security of fuel supply, taking due account of any potential increase in consumption”. För vilket land gäller inte denna rekommendation?

Detta hindrar inte att det finns en del rekommendationer som är av vikt som t.ex. “Give priority to market-based measures in responding to peak demand for electricity”,  men de är tyvärr utspädda med en i övrigt tunn soppa. Bokens värde ligger främst i att den sammanställer en del statistiskt material och har några illustrationer som är centrala. “Men även gravt synskadade fåglar av viss typ lär ju finna fram till enstaka spannmålsprodukter”, skulle man kunna säga för att falla in i IEA:s språkbruk.

Läs mer

Månadsindelade arkiv