Fort men fel

Nu har den äntligen kommit på svenska. Boken som visar hur vi tänker och att det ofta(st) är fort men (inte sällan) fel. Det är Daniel Kahnemans bok Tänka snabbt och långsamt.

“Vi är snabbtänkta men lättlurade” säger SvDs recensent och det är en bra sammanfattning. Man får hoppas att boken får stor spridning men också leder till eftertanke särskilt när vi skall utforma åtgärder för att öka energieffektiviseringen. Ty det är INTE så att det saknas (ekonomiska) incitament för att spara energi. Men det är så att incitamenten inte uppfattas. De filtreras bort i vårt snabba tänkande och når aldrig fram till den (långsamma) analysen.

Sedan kan man undra hur lång tid det tar innan dessa insikter når fram till några av våra tunga beslutsfattare. Många av dem tänker bara fort och tar sig aldrig tid till att tänka efter.

Eller får aldrig tid eftersom bland annat media kräver av dem att alltid ha ett snabbt svar. Fort men fel aktas högre än långsamt och rätt?

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv