Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har pÃ¥ sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamÃ¥lsenlig. Det senaste är en utredning som föreslÃ¥r att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras pÃ¥ att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgÃ¥ngspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att lÃ¥ta allt stöd till renovering gÃ¥ till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lÃ¥genergistandard och som avsÃ¥g fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns ocksÃ¥ mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. HÃ¥ller vi pÃ¥ att fÃ¥ klart för oss att effektivisering gÃ¥r att fÃ¥ ordning pÃ¥ även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv