G8:s moonwalk

Uttalandet från Major Economies Forum att begränsa uppvärmningen till 2 grader har kritiserats som otillräckligt ifråga om åtgärder. Det är en orättvis kritik!

Det må vara ett litet steg men riktningen är rätt och alla erkänner nu både problemet klimatförändring och magnituden av dess verkningar. Därmed kan uttalandet liknas vid Armstrongs första steg på månen och hans kommentar att det var ett litet steg för en människa men ett stort steg för mänskligheten. Med 2-graders uttalandet har man en gemensam utgångspunkt för de följande bataljerna om åtgärder, rättvis bördefördelning osv. För bataljer blir det!

Och behov av nytänkande finns också noterar The Economist. Ett intressant grepp de hänvisar till är förslaget att identifiera, och särbehandla, stor-utsläppare i alla länder oavsett var de befinner sig. Ingen bör få slippa undan bara därför att det land de bor i har låga utsläpp!

Ett annat omtänkande, och som lyfts fram från bl.a. University of Oxford, gäller behovet av att fokusera på teknikens kolutsläpp (decarbonization) i den egna ekonomin och inte bara på de totala emissionerna, d.v.s. mera på orsaker och inte bara på verkan. Detta sagt bl.a i försvar till det starkt kritiserade Japanska målet på 15% till 2020 men som framhålls vara inriktat på egna reella åtgärder och inte på handel med utsläpp.

Man kan lätt notera att det finns mer än en legitim synpunkt på vad som skall göras men att det hjälper enormt när världens ledare erkänt behovet av åtgärder.

Läs mer

Månadsindelade arkiv