Gogols Riksrevisorn - en gengångare?

Det kändes darrigt redan från början när Riksrevisionen deklarerade att PFE programmet inte hade levererat som man hävdat och varit den framgång man sagt (och vi hoppats). Deras analys, med val av en kontrollgrupp som inte är (helt) relevant, och deras utsagor om påverkan på utsläpp av koldioxid, var inte övertygande.

Deras rapport har nu granskats av forskaren Christian Stenqvist i Lund som är väl förtrogen med PFE och farhÃ¥gorna besannas. Stenqvist visar att Riksrevisonens studie utelämnat stora delar av energianvändningen frÃ¥n beräkningarna, att relatera energianvändningen till produktionsvärde (och inte volym) skapar bedömningsproblem och att resonemanget om hur styrmedel pÃ¥verkar är otillräckligt. 

Det hela reser en fråga som tyvärr är befogad (och lite kuslig). Kan man inte lita på Riksrevisionen? Och varför tog inte granskarna kontakt med erfarna bedömare som de i Lund för att diskutera metod och resultat?

Gogol visade i sin pjäs Riksrevisorn att man skall vara försiktig med att lita på överheten. Det gällde då och det gäller nu.

Läs mer

Månadsindelade arkiv