Hållbarhetsteknologier

Ecofys har funderat över hur de olika teknologier vi har för att gå mot hållbarhet kan behöva stöd. Med tanke på hur tonläget har gått högt i diskussionerna om stöd till förnybar energi är deras tankar intressanta. De visar att stödåtgärderna behöver skifta över tiden för sol och vind (se bild nedan).

Tidsapsketen kunde vara nyttig att betänka för debattörer från båda sidorna.

Läs mer

Månadsindelade arkiv