Hårdare standarder

för produkter som använder energi föreslår ACEEE i USA i en ny rapport (man måste registrera sig för att ladda ned rapporten). Den redovisar läget för ett stort antal produkter och läsningen kan vara intressant för att jämföra med våra förhållanden. Man har också konstaterat att införandet av nya standarder kanske inte kan göras på bred nationell från utan måste ske på delstatsnivå och man har satt upp ett system för att följa den processen. Detta kan vara något för oss att ta efter i Europa eftersom medlemsländerna (inklusive vårt eget) har en besvärande tendens att försöka undvika åtgärder som gagnar effektiviseringen.

Läs mer

Månadsindelade arkiv