Helt om i ledet - Effektivisering skall gå först!

Under ganska mÃ¥nga Ã¥r nu har energieffektivisering benämnts som det femte bränslet (Fifth Fuel) efter kol, olja, kärnkraft och “alternativa bränslen”. Det kanske stämmer om man räknar i den ordning de kom in pÃ¥ arenan och pÃ¥ allvar i debatten. Men det är ju precis tvärtom när vi tittar pÃ¥ kostnader och uthÃ¥llighet. DÃ¥ kommer effektivisering utan konkurrens först.

Detta tar IEA nu ad notam. De har tidigare gjort markandsrapporter för de andra “bränslena” men ger nu ut en första sÃ¥dan rapport och pekar pÃ¥ att effektivisering stÃ¥tt i skuggan men bör komma först.

I rapporten sägs att effektiviseringsmarknaden globalt är av storleksordningen 300 miljarder dollar årligen vilket Euractiv noterar. De sätter också in det som sägs i ett EU perspektiv. I IEAs presentation uppdaterar man de siffror man jobbat med tidigare och som sätter den gjorda effektiviseringens betydelse i jämförelse med de vanliga bränslena vilket faktiskt inte är småsmulor (se bild nedan).

I publikationen finns gott om illustrationer och exempel av hur effektivisering är en innovativ bransch i sig själv världen över. Skall man vara kritisk så skulle man kunna säga att det är inte mycket nytt och inte mycket framåtpekande i analyserna. Då har deras egen World Energy Outlook 2012 varit mera spännande när det gäller att visa sammanhang, betydelse och riktlinjer.

Vill man ha mera framåtriktad spaning kan man följa IEAs DSM-program på web eller facebook. Men det är viktigt att IEAs sekretariat nu säger om det är - Effektivisering kommer först! Det bör påverka regeringskanslierna världen över. (Ja utom i Sverige där vi redan har genomfört allt som är lönsamt cheese )

Läs mer

Månadsindelade arkiv