Hur når man ut med energiinformation?

Den Brittiska verksamhet med namnet Behavioural Insight Team (också kallad Nudge Unit) har givit ut sin årsrapport där ett avsnitt (nummer 4) ägnas åt energi, uthållighet och konsumenter. Det är intressant läsning för många av oss.

De gör mycket ingående studier av hur man skall kunna ge användarna ett handtag för att hushålla bättre med energiresurser och i all korthet refererar de 5 fall i årsrapporten:
1. Smart värmestyrning och där särskilt det som kallas Nest Learning Thermostat (NLT). Den bedöms ge signifikanta besparingar och undersökningen går vidare för att kunna ge bättre underlag för hur stor potentialen är.
2. Smarta mätare som ännu är i början av undersökningen och avsikten är att finna former för hur ett program skall utformas så att kunderna verkligen får nytta av mätarna genom stöd av till exempel appar, displayer och besiktningar.
3. Bränslebyten där man haft kampanjer inför stundande vintrar. Här har man kunna visa att det bästa argumentet för att kunder skall agera är att visa hur mycket man förlorar på att inte byta (loss-aversion)
4. Termografering som använts för att visa husägare hur en typfastighet läcker energi för att på så sätt få dem att genomföra egen termografering. Här är resultatet nedslående och förklaringen tycks vara att mottagarna antingen upplever informationen som irrelevant eller svårbegriplig.
5. Regleringar för att påverka marknaderna. Man undersäker vad man kallar Beteendemisslyckanden (Behavioural Market Failures) där ett problem kan vara att kunderna överbelastas med information och därigenom får svårt att välja bland allt för många alternativ!

Läs mer

Månadsindelade arkiv