Industrin kan gå längre och snabbare.

Inför COP15-mötet i Köpenhamn duggar nu buden tätt. Det är många uttalanden, de flesta pessimistiska, men som oftare är av förhandlingskaraktär än allvarliga bedömningar. Några är av typ “försöksballonger” som avser att testa reaktionerna hos andra parter som skall delta. Andra förefaller mera vara avsedda att förbereda världen på ett fiasko. Kanske framlagda i syfte att få ett även mycket magert resultat i december att framstå som en triumf. “Det bidde åtminstone en tumme. - Vad duktigt!”.

Det är därför lite spännande att se att en tung industriperson säger att man borde lägga ribban högre än vad den sämste av dem kan hoppa. Det görs av Peter Huntsman i en artikel i Financial Times.

Det skulle behövas mera av den varan. Vi vet ju att i många svenska företag kan man nå MYCKET långt och mycket snabbare än de futtiga procentenheter som de nationella målsättningarna talar om. Det har ju bl.a. Louise Trygg och hennes kollegor visat flera gånger om. Det är inte en fråga om lönsamhet utan i högre grad om vilja.

Så egentligen borde den industri som månar om både sin och världens framtid göra som Peter Huntsman - ett uttalande om att de gör det som Köpenhamnsmötet skall handla om. Men att de gör ännu mer och de gör det ännu snabbare. Varför? För att de tjänar på det!

Läs mer

Månadsindelade arkiv