Informationsteknologi både problem och lösning.

EU-kommissionen sätter fokus på att informationsteknologin innehåller både problem och möjligheter. Problemen genom sin snabba tillväxt och ofta med funktioner som innebär ytterligare energianvändning för t.ex. “stand-by”, men också möjligheter genom förmågan till styrning. övervakning, kontroll och reglering.

Man startar därför en konsultationsprocess som säkert kan ha stort intresse för svenska aktörer och i den inriktar man sig särskilt på energiproduktion/-distribution, byggnader och belysning. Kanske vi får lite intresse för s.k. “Demand Response (laststyrning) ändå? Lägg märke till att både Finland och Danmark åberopas som föredömen!

Läs mer

Månadsindelade arkiv