IPEEC - kuliss eller dold maktfaktor

Aldrig hört talas om IPEEC, The International Partnership for Energy Efficiency Cooperation? Du är långtifrån ensam. Det är någons sorts hybridorganisation för att fånga upp initiativ där länder kunde samarbeta i anslutning till IEA utan att binda sig till dess former. Den skulle attrahera BRIC-länderna men samtidigt i allt väsentligt styras av USA, Frankrike och Storbritannien. Det har väl gått si och så och de senaste åren har de tvingats gå på tomgång utan budget, men det kanske håller på att förändras, eller?

G20 länderna håller på att snickra på ett initiativ på området effektivisering. The Guardian är inte imponerade och tycker att det är mera ord än verkstad. Den plan som presenteras tilldelar IPEEC en betydande funktion som koordinator även om de finansierande länderna nog kommer att ha mest att säga till om.

Det kan dock vara läge att hålla ett öga på den här delen av scenen

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv