Kinesiska protester mot miljöproblem

Det finns en viss lyhördhet i Kina för protester. Åtminstone i den mån som det gäller saker som förorenar och som syns och hörs, till exempel de senaste dagarnas djupa smog eller jorderosionen vid de gigantiska dammbyggena.
image

Om det sedan är sÃ¥ att miljöprotester är “apolitiska” och främst framförs av den urbana medelklassen kan väl ifrÃ¥gasättas. Det finns vissa strömningar som tyder pÃ¥ att de styrande insett kraften/risken i miljöpolitiken. I en norsk rapport undrar man om det gamla slagordet “To get rich is glorious” frÃ¥n Deng Xiaoping kan ersättas med det modernare “To get green is glorious”.

Läs mer

Månadsindelade arkiv