Klimatutsläppens näringskedja

Ett omfattande arbete har gjorts för att kartlägga var koldioxidutsläppen har sitt ursprung. The Guardian har en redogörelse men också en förenklad version för att redovisa områdesvis.
Man kan söka både för regioner och länder varifrån bränslena kommer som används i respektive land, men också hur utsläppen ?bakats in? i de produkter vi köper och var dessa inbakade emissioner har sitt ursprung (se illustrationer nedan)!

Metoden finns beskriven på en websida och i en mera utförlig rapport. För den sim vill gå mera på djupet och kolla hur det fungerar i olika länder så finns också ett interaktivt instrument där man kan kolla olika länder och regioner.

Läs mer

Månadsindelade arkiv