Klimat"skeptiker"tvivlare

Rapporterna från Trumps USA om radikal kursomläggning när det gäller klimat-, energi- och miljöfrågor är oroande.

Desto intressantare att se att stödet i den amerikanska befolkningen för den aviserade förändringen är så svagt. Det framgår av ett material från Yale där man visar inställningen till olika utsagor, se exempel i bild nedan.

The Guardian sammanfattar och kommenterar att förtroendet för experterna är högt (vilket bilden nedan också visar) men minst lika överraskande att stödet för ingrepp och restriktioner mot utsläpp är högt! Det förefaller som om befolkningen tvivlade på klimat"skeptikerna”!

Trumps politik liknar alltmer en koloss på lerfötter även i detta avseende.

Läs mer

Månadsindelade arkiv