Koldioxidinfångning - konstgjord andning för fossilenergin?

Två artiklar i Energy Review, men kontrasterar eller kompletterar de varandra och frågan om på vilka grunder vår energiframtid skall bestämmas?

Två författare, knutna till förnybar energi, karakteriserar satsningarna på koldioxidinfångning (CCS) som orimligt kostsamma i jämförelse med deras egen teknik och framförallt dess utvecklingsmöjligheter ifråga om prestanda och kostnader.

It?s a poor innovation strategy that relies on higher costs to prolong sunsetting industries, but that is the best that CCS can offer.

En intervju med Eurelectrics nye ordförande diskuteras bl.a. kommissionens roll och inflytande. Han utesluter inte CCS och är villig att hjälpa kommissionen att utveckla en vision som han idag upplever som otydlig. Orden är rätt men vilket innehåll har de?

....that vision has to integrate four priorities: it has to address the security of supply issue, complement this with the CO2 reduction pathways, assess and support the role of renewables and efficiency improvements on our business and markets, and promote the strategic role of innovation for the long term.

Man kan undra vem av dem som har störst inflytande över den praktiska politiken, eller ......?

Läs mer

Månadsindelade arkiv