Koldioxidinfångning (CCS) ingen höjdare för klimat eller ekonomi

Det är i grova drag slutsatsen i en omfattande studie av koldioxidinfångning jämfört med förnybar energi utförd av Wuppertal Institute i Tyskland. Reduktionen kan vara betydande, 65-85%, men ändå otillräcklig (se bild nedan).

Resultatet är koncentrerat på tillämpningar i Europa och man noterar att det kan finnas vissa områden där CCS är väl motiverat, t.ex. i samband med olje- och gasutvinning (grattis Norge). Men också att CCS kan väl försvara sin plats i starkt kolberoende länder i andra delar av världen.

Författarna har också gjort en kul positionsanalys för att kunna granska argumenten från olika sidor (se sidan 112).

Läs mer

Månadsindelade arkiv