Kommer myndigheterna att bromsa effektiviseringen?

Informationsteknologin kommer att kunna betyda mycket för möjligheterna att effektivisera våra byggnader och vår energianvändning. Det visas i t.ex. två studier från EU (se nedan).

Men kan det bli så att myndigheterna i all välmening bromsar upp den utvecklingen? Det varnar Eurelectric, energiföretagens Europeiska samarbetsorganisation, för.

Nu vore det lätt att säga att de talar i egen sak, men faktum är att de pekar på ett principiellt viktigt problem. Regleringsmyndigheterna är satta att se till att de naturliga monopolen inte tar ut oskäliga kostnader av sina kunder. Men detta förutsätter ofta att tekniken i allt väsentligt är stabil och inte förändras. Vad händer när en ny (dyrare) teknik, med “smarta nät” introduceras, och som innebär att kunderna kan spara kostnader? Det kan innebära att myndigheten håller tillbaka framtidsinriktade investeringar vars kostnader inte kan täckas. De ser vad man förlorar på karusellen men inte vad man kan tjäna in på gungorna. De måste vidga sitt systemperspektiv (jfr bild nedan).

Se:
* ICT for a Low Carbon Economy Smart Electricity Distribution Networks
* ICT for a Low Carbon Economy Smart Buildings

Läs mer

Månadsindelade arkiv