Kvalitetsmärkning av fjärr-energi

Ja det kanske blir följden av ett projekt som drivs av Euroheat and Power. Man lägger fast metoder för hur effektiviteten av olika system skall kunna bedömas på likvärdig grund och särskilt vad det betyder i termer av hur icke-förnybara resurser används. En intressant sak är att man försöker konstruera ett Europa-index för värmebehov och som är korrigerat för klimatskillnader.

Läs mer

Månadsindelade arkiv