Ljusets högtid är äntligen här!

Under lång tid har vi levt under den rigida ekonomiska doktrinen som med matematik som främsta vapen hävdat att framtiden är utstakad eftersom marknaden följer strikta regler. Människors preferenser (önskningar) är givna, Informationen är tillgänglig och hanterbar och priserna skall bara sättas rätt. Sedan är framtiden kirrad - GRATTIS! De osynliga händerna (som Adam Smith talade om) tar hand om allt.

Nu anar vi andra möjligheter och tydligast gör vi det när årets Nobelpristagare i ekonomi Richard Thaler berättar om sina rön inom det som kallas beteendeekonomi. Det gör han bland annat i en föreläsning och även i sitt tacktal vid middagen. Han säger sig ha spårat mänskligt liv där ekonomerna tidigare inte sett något sådant!

So what did I discover to get up here? I discovered the presence of human life in a place where economists thought it did not exist: the economy.

Vid själva prisceremonin sade Per Strömberg i sin presentation att detta markerade “den slutliga befrielsen av Adam Smith” som (kanske lite oförtjänt) fÃ¥tt tjäna som alibi för de hÃ¥rda tolkningarna av ekonomins sätt att fungera. Strömbergs ord rymmer mycket sanning som är viktig för hela samhällets syn pÃ¥ vad den ekonomiska vetenskapen bidrar med inte minst för energieffektviseringen!

Läs mer

Månadsindelade arkiv