Maka plats för avkarboniseringen

IEA släppte i all tysthet häromdagen en viktig skrift kallad “Repowering Markets” med undertiteln “Market design an regulation during the transition to low-carbon systems”.

Tystheten beror mest på att de larmat så mycket för sin nya analys av oljemarknadernas utveckling och att så mycket fokus riktas på hur oljepriset kan komma att utvecklas. Men den här skriften kan för många av oss vara mycket viktigare. Åtminstone i den meningen att här handlar det om något som vi med rimliga insatser kan påverka själva.

Först måste man påminna om att skillnaden mellan misslyckande och framgång heter EFFEKTVISERING och FÖRNYBAR ENERGI (se bild nedan). I IEAs bild finns kärnkraft med som en närmast försumbar post och den kan lätt plockas bort om man bara våga ta steget att realisera den potential som finns men inte ens IEA vågar hoppas att sådan klokskap skall få plats i medvetandet hos våra beslutsfattare.

Det handlar sedan om hur man rent praktiskt skall få ihop ett regelsystem och IEA visar att det finns flera sätt. En oumbärlig skrift för den intresserade. Vill man börja med en snabbtitt så finns det här.

Läs mer

Månadsindelade arkiv