Medias kärnverksamhet

Det finns några saker som ni garanterat inte sett i vanliga media de senaste veckorna. Trots att de är solklara nyheter med stor betydelse för oss vanliga människor, näringslivet och politiken. Det som medierna brukar kalla “allmänintresse”.

1. Ni har inte sett något om att IEA visar att även med mycket försiktig bedömning av prestanda och kostnader så kan en stor del av klimatproblemen lösas med LÖNSAM energieffektivisering. IEA skriver om detta att “A new global energy landscape is emerging”.
2. Ni har inte sett att Ingenjörsvetenskapsakademin i Sverige, i samma anda som IEA, kommit fram till att energianvändningen i bebyggelsen kan halveras.
3. Och ni har heller inte sett att det tyska miljöministeriet hävdar att Europas energianvändning kan lönsamt minskas med över 50%.

Det är ju inga obetydliga nyheter och avsändarna är ju inte några idealister som kan antas vilja vinkla sina bedömningar i miljöromantiskt nit. De borde ha kunnat finna tycke hos åtminstone något av våra stora medier. Till en liten notis kanske? Det kan i vart fall inte bero på att de största medierna varit helt ovetande om det som skrivits av IEA och IVA. Det vet jag med bestämdhet! tongue wink

Ni har däremot säkert inte kunna missa att en professor i tillämpad kärnfysik anser att vi behöver mer kärnkraft och att särskilt Tyskland är fel ute med sitt avvecklingsbeslut. Må ingen skugga falla över skribenten. Hans resonemang är både ärligt och klokt, men det finns ju som synes ovan bättre lösningar än den han vill föra fram.

Däremot undrar man över vad som är medias kärnverksamhet? Tar de ordet lite för bokstavligt?

Läs mer

Månadsindelade arkiv