När skall polletten trilla ned?

Euractiv skriver att det är dags för energiföretagen att ompröva sina affärsmodeller. Som om man inte hört det förut och sett en del försök. 

Visst kan det behöva upprepas för det är inte bara energiförsäljningen som berörs utan även de olika leden i överföringen (distribution och transmission) och åtgärderna kan avse både effektvisering och förnybar energi samt vara både lokal eller på distans, men ändå....! Euractiv visar i en serie av artiklar hur olika aktörer kan bli berörda.

Det är ett bra tag sedan som Eurelectric visade att alternativet är att bli utkonkurrerad (se bild nedan). Så hur svårt kan det vara?

Läs mer

Månadsindelade arkiv