Nobelpris eller IKEA

I Storbritannien pågår en intensiv diskussion om energiframtiden och The Guardian har gjort en stor genomgång i en artikel som tar sin utgångspunkt i kärnkraften och provar olika lösningar. En slutsats är att effektivisering vore det klart bästa alternativet och att problemet inte sitter i tekniken utan i tillhandahållandet. Den som löser det problemet kan vänta sig ett Nobelpris eller kanske (troligare) har startat energivärldens IKEA!

Läs mer

Månadsindelade arkiv