Ovanans makt

Att vi måste göra en hel rad förändringar för att ställa om energisystemet erkänner nog de flesta av oss. Ett av de tyngre områdena handlar om energianvändningen där det går långsamt och det känns mycket motigt att komma igång. I USA har man börjat tala om CBSM (Community Based Social Marketing) för att på lokalplanet få fart på verksamheten. När någon nära mig och som jag litar på visar hur man gör - då går det lättare.

De talar om hur man skall komma åt den frukt som hänger högst. Och kanske är det vår fixering vid de lätta åtgärderna (low hanging fruit) som gör att vi inte inser problemets omfattning. Ovanan är vanlig - den känns van och bekväm.

Läs mer

Månadsindelade arkiv