På 60-talet fanns inga kunder!

I mitt första möte med energibranschen som anställd på ett elverk fanns det inga kunder! När vi gjorde våra beräkningar för elnäten talade vi om “belastningar” inte kunder! Och så sent som på 80-talet kunde en “kunds” önskan om ändrad leverans bemötas med ett meddelande om att de fick vänta tills vi var färdiga med vår planering, “kanske om ett år eller så”.

En hel del har ändrats sedan dess. Inte främst beroende på ökat servicemedvetande eller avregleringar utan främst på teknikutvecklingen. Kunderna har flera valmöjligheter (effektvisering, egen produktion, andra energislag, insikter om systemen etc) vilket gör dem mera “krävande”. Detta kommer att sätta sina spår också i de regleringar som behövs på energimarknaderna. E3G har studerat detta i en rapport “INFRASTRUCTURE FOR A CHANGING ENERGY SYSTEM”.

De visar vilka tekniska och omgivningsförutsättningar som behöver beaktas:

Decarbonisation: a shift in focus from marginal emissions reductions to a fully zero-carbon economy by mid-century limits potential for unabated fossil fuel infrastructure and requires investment to integrate renewable resources.
Decentralisation: increasing generation and flexible demand resources at local level mean distribution grids are of increasing European significance.
Digitalisation: advanced use of data, analytics and connectivity can reshape energy consumption and change the way energy networks are used.
Sector coupling: electrification of heat and transport offers both a burden and an opportunity for power networks. New approaches will be needed to address the changing patterns of demand.

I framtiden behöver inte bara kundernas intressen hanteras utan även samhällets och miljöns. Hur detta spelar in på till exempel energisäkerheten visar de i en figur (se nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv