Patent på framtiden?

Den Indiske premiärministern Singh har öppnat en debatt om hur den rika världen kan hindra tillgången på ny teknik för den fattiga genom patenträttigheter. Hans varnande exempel kommer från det farmaceutiska området där t.ex. HIV-mediciner blir oöverstigligt dyra för de fattiga som behöver dem. Något som illustrerats i John Le Carres bok (och film) “The constant gardener”.

World Business Council for a Sustainable Development, WBCSD, och Björn Stigson tycker inte att analogin till det medicinska området är tillämplig, men pekar på behovet av finansieringsstöd för teknikomställningen bland utvecklingsländerna.

En som ser risker med nuvarande patentordning är Joseph Stiglitz (Nobelpriset i ekonomi 2001). Han menar att privatiseringen av kunskap kan fördröja innovationsprocesserna på flera områden. Även om han också lägger tyngdpunkten på medicinska frågor så är hans frågeställning mera generell. Vilken del av kunskapen är privat och vilken är allmän? Kanske en fråga för årets pristagare, Ellinor Ostrom!

Läs mer

Månadsindelade arkiv