Rätt tänkt Vattenfall!

Ni ville bli ett ledande företag i Europa. Ambitionen var rätt och ni var på rätt spår, men något gick tydligen riktigt fel ändå. Var det marknadsliturgin eller bonusdrömmarna som förhäxade?

Ni var ju, genom ert Uppdrag 2000, det ledande företaget i Europa när det gällde att satsa på energieffektivisering. Ni var ett decennium för alla andra - men varför bytte ni inriktning? Från effektivisering och att vara en partner till landets industri till företagsköp och satsningar på kol och gas. Ett strategiskt lappkast av gigantiska proportioner.

Vattenfall (och Sverige) var i flera avseenden föregångare, men det är en position som förlorats vilket Naturskyddsföreningen visar i sin senaste rapport och i en debattartikel i SvD.

Det är förvisso sent men inte för sent. Både Sverige och Vattenfall kan komma igen. I ett uppdrag 2020 till exempel?

Läs mer

Månadsindelade arkiv