Rapporter, artiklar, publikationer

* “Being Human is a Market Failure”, eceee summer study 2015. ECEEE2015Nilsson.pdf

* Assessment of the IEA DSM material and its relevance and applicability. Assessment_of_available_IEA_DSM_material.pdf

* “Energy Efficiency: time for a new approach”, Kolumn i ENDS Europe Report, April 2010. http://www.endseurope.com/23740?referrer=search

* “Energy Efficiency needs to be commoditised”, Kolumn i ENDS Europe Report, May 2008. EER_25_viewpoint.pdf

* “Strategiska val i energisektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen.” SNV Rapport 5543. Februari 2006. http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5543-7.pdf

* “Public Procurement for Research and Innovation.” Rapport från EUs expertgrupp. Public_Procurement_for_Research_and_Innovation_(final).pdf

* “Demand Side Management for a Growing Europe” streaming internet presentation to “Promoting a Sustainable Energy Culture in Europe Cork, Ireland Day 2 (September 2005)

* “Billigast använda energin klokare” Ny Teknik, 16 Juni 2004 Billigast_använda_energin_klokare.pdf

* “Upphandling får fart på ekonomin”, Ny Teknik 25 Maj 2005. http://www.nyteknik.se/pub/ipsart.asp?art_id=40819

* “Hembränd El och Värme”, ERA Maj 2004. Hembrnt.pdf

* Teknikupphandlingar. Erfarenheter och Framtidsmöjligheter.
Teknikupphandlingar,_Erfarenheter_och_framtidsmojligheter..pdf

* Experiences with Procurment as an Instrument for Technical Changes on the Market. FourFact AB 2003 Experiences_with_Procurem.pdf

* Creating Markets for efficient technologies by establsihment of strategic niche-markets. eceee 2003 document 4.030. 4030_Wenefm.pdf

* Creating Markets for Energy Technologies 1, (IEA Study) CreatingMarkets_1.pdf

* Creating Markets for Energy Technologies 2, (IEA Case Studies)Creating_Markets_2_(Case_Studies).pdf

* Att skapa marknader för effektivare energiteknik. Oslo_TD_rapport_FV.pdf

* Energy in the Baltic Sea Region. IEA-rapport från 1999. beegfina.pdf

* The Energy Efficency Initiative. Rapport till ministermötet i Aarhus 1998. Analys. http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/1990/effi_1998.pdf

* The Energy Efficency Initiative. Rapport till ministermötet i Aarhus 1998. Studie av 53 länder och 50 cases. http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/1990/effi2_1998.pdf

* Purchasers’ requirements dictate development: A Study of technology procurement. Ellen_komprimerad_smallestny.pdf

* Public policy analysis of energy efficiency and load management in changing electricity businesses. Energy_Policy_overview.pdf

* IEADSM-Programme Annual Report 2016
http://www.ieadsm.org/wp/files/Annual-Report-2016_FINAL.pdf

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv