Reta inte EU-kommissionen

Just nu överväger de att ingripa mot 19 av medlemsländerna för att de inte uppfyllt byggnadsdirektivets krav. Det är bra! Och det sänder en stark signal (som det heter) till dem som funderar på att fuska med effektiviseringsdirektivet.

Euractiv visar vad som gäller steg för steg:

* 9 Jan. 2013: Deadline for threshold raising energy performance certificate requirement on public buildings from 1,000m squared, to 500m squared
* 2014: EU pledged to review progress towards energy efficiency 2020 targets and consider binding measures if it is too slow.
*  9 July, 2015: Deadline for threshold raising energy performance requirement on public buildings to 250m squared.
* 1 Jan. 2019: Deadline for all new public buildings to become near-zero CO2 emitters
* 2020: Deadline for EU states to meet voluntary obligation to reduce energy output by 20%, measured against 2005 levels.
* 1 Jan. 2021: Deadline for all new buildings to become near-zero carbon emitters

Deras lista över hur arbetet med implementering av det senaste direktivet inger farhågor. Det verkar inte som om EU-länderna visar någon större entusiasm.

Vi har fortfarande en förvånande slapp inställning till energianvändningen. Ungefär som om Vår Herre på sjätte dagens afton skulle ha sagt: “Ja sedan var det energin - använd så mycket ni har lust till. Jag bryr mig inte”. Om han sade det så lade han nog till: “Men om ni slösar så att det leder till klimatproblem då blir jag lömsk. Och då får ni med EU-kommissionen att göra!”

Läs mer

Månadsindelade arkiv