Rör inte min tvättmaskin!

Orden kommer frÃ¥n Linda Hull, heltidsarbetande pendlande tvÃ¥barnsmor och projektledare före IEA DSM Projekt 23 “The Role of Customers in Delivering Effective Smart Grids”. Skälet till hennes upprördhet var en frÃ¥ga om hon kunde tänka sig att tvätta pÃ¥ natten om hon fick lägre elpris dÃ¥. Den som frÃ¥gade var en person som hört en tidigare svensk energiminister hävda att det var bättre att tvätta när priset var lÃ¥gt.

Nu meddelar ett av våra debattorgan på energiområdet:

Vi använder mer el när det är kallt än varmt, vi använder mer el när vi är vakna än när vi sover och användningen i våra hushåll har en topp på morgonen när frukosten ska göras och morgonduschen klaras av och en på eftermiddagen när middagen ska göras.
- Man behöver inte vara raketforskare för att se detta…...Och budskapet till dem som tror att efterfrÃ¥geflexibiliteten kan bidra i nÃ¥gon större utsträckning till att lösa effektproblematiken blir det: nej det kan den inte. Incitamenten är för smÃ¥ i förhÃ¥llande till nyttobortfallet

Var det inte det Linda sade? Så därför studerade hon (och hennes kollegor i ett annat IEA DSM projekt) hur flexibiliteten spelar in i ett system med större inslag av lokal egen produktion av el och med större inslag av ackumulerande värmelaster och laddningsbara fordon.

Och jo - flexibiliteten kan komma att spela en stor roll även om hushållens andel i denna kommer att vara underordnad. Industrins och näringslivets kommer att vara viktigare.

Även om inte heller hushållen skall räknas bort. Lokalt kan den vara betydelsefull visar Australiska undersökningar över hur energiföretagen kan utnyttja flexibiliteten i nät med kapacitetsproblem. Och vad gäller incitamenten finns indikationer från USA på att man i vissa lägen känner det som ett samhällsansvar att medverka till regleringar. Slutligen finns några företag som redan genom analysverktyg och affärsmodeller för aggregering av mindre resurser försöker bryta ny mark.

Men det är klart att om nÃ¥gon för nÃ¥gra decennier frÃ¥gat mig om jag skulle vilja använda en bläckstrÃ¥leskrivare för mina brev förmodligen skulle tackat nej med hänvisning till att min reservoirpenna var alldeles tillräcklig. Tekniken förändras och därmed bÃ¥da smak och “behov”.

Läs mer

Månadsindelade arkiv