Ropet från Paris ekar i Bryssel

IEA kallade i sin marknadsstudie avseende effektivisering dessa åtgärder för “det första bränslet” eftersom det är både billigt och omfattande i betydelse. Så det är kul att se att EUs grupp som fokuserar på finansiering (EEFIG) kallar sin rapport för “Energy Efficiency – the first fuel for the EU Economy”. Det är ju så sant och man får hoppas att det snart också når fram till våra breddgrader!? Även om (tongivande delar av) regeringen understödd av konjunkturinstitutet har svårt att acceptera.

Rapporten identifierar följande nyckelfrågor:
1, The full benefits of energy efficient refurbishments of buildings must be captured and well-articulated, with evidence, and as a priority, to key financial decision makers (public authorities, buildings owners and managers and for householders)
2. Processes and Standards for Energy Performance Certificates, Energy Codes and their Enforcement need to be strengthened and improved
3. Making it easy to get the right data to the right decision
makers
4. Standards should be developed for each element in the energy efficiency investment process
5. Priority and appropriate use of EU Structural and Investment Funds (“ESIF”) and ETS revenues through public-private financial instruments from 2014-2020 will boost investment volumes and help accelerate the engagement of private sector finance through scaled risk-sharing

Svårare är det inte!

Läs mer

Månadsindelade arkiv