Rosenfeld - den nya enheten för effektivare energianvändning!

Kanske är det mest en gimmick och en snygg gest, men kul. Arthur Rosenfeld som är en levande legend inom energieffektiviseringen har pensionerats (vid 80 års ålder) från sin tjänst som energikommissionär i Kalifornien. Han hedrades då med förslaget att man skulle mäta energieffektivisering i enheten Rosenfeld. En Rosenfeld skall motsvara 3 TWh inbesparad energi eller kapaciteten hos en 500 MW koleldad kraftstation i USA.

Men den goda nyheten är att Art Rosenfeld inte slutar jobba. Han sägs vilja fortsätta så länge nyfikenheten driver honom. Och den har han i rikt mått! För att inte tala om humor. Vid en konferens föreslog han att man kunde släcka ned belysningen på gatorna, men istället öka den i gathörnen - för det är där olyckorna sker! Några reste sig för att oppoinera sig innan de hann se glimten i hans ögon.

Läs mer

Månadsindelade arkiv