Se upp för den här mannen!

Påven lär vara i full färd med att ta fram en encyclika som behandlar klimathotet och den antas bland annat avse förhållandet mellan vetenskap och religion:

For Francis, our ecological crisis highlights how important the relationship between faith and science is. On one hand, science enriches faith by protecting it from superstition and ideologies. On the other hand, faith helps science to see the deeper human implications of the reality in front of it. One of the terms that will most likely to come from Francis’ encyclical is ‘human ecology,’ which sees our ecological crisis in terms of both our natural as well as cultural and social environments.

Detta lär knappast påverka den amerikanske senatorn Inhofe som hittat sina egna favoritställen i Bibeln för att stödja sin klimatförnekelse, men Påven får nog anses vara en större auktoritet på området bibelförståelse. Och de katolska väljarna i USA kanhända tar intryck.

Påven själv har kanske också anledning att se upp? Några av hans företrädare har fått akuta hälsoproblem när de utmanat gängse föreställningar. Franciskus har ju inte bara visat sig ha synpunkter på klimatet utan även på hur kyrkan styrs och sina kollegors beteende. Kolla soppan Franciskus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv