Skiffergasvargen kommer från ett annat håll.

Naturgasen är inte lösningen på världens energiproblem och den är det ännu mindre om den kommer från borrning efter skiffergas. Men naturgasen är inte riktigt så dålig som det hävdades i en studie från Cornell University. Det framgår av en annan studie som granskat data och kalkylmetoder och som kommer från American Clean Skies Foundation.

Skiffergasens större problem kommer från sättet att utvinna den vilket innebär att stora landområden förstörs med kemikalier. Detta framgår också av artikeln i Times men ges en underordnad roll i texten. Så vargen finns men den kommer från ett annat håll!

Läs mer

Månadsindelade arkiv