Skulle inte avregleringen gagna konsumenten?

Man blir lite skraj när man läser artikeln i Offentliga Affärer om det som kallas diskretionär förvaltning och elförsäljning. Mellan tre och fem miljarder kostar det samhället i onödan sägs det.

Parallellerna man drar med banksektorn är dock slående. Även där möts vi av försäljningsmetoder som går ut på att skapa bilden av att säljaren är vår vän och rådgivare och inte just - säljare.

O hädiska tanke - att ett visst mått av reglering och krav på transparens inte är så dumt? I USA är regulatorerna mycket tuffare i de flesta delstaterna.

Läs mer

Månadsindelade arkiv