Solceller en Hawai-grej!

Nu finns filmerna frÃ¥n Energikommissionens seminarium om energimarknaderna tillgängliga pÃ¥ YouTube och därmed kan man ocksÃ¥ fÃ¥ avnjuta diskussionen där en av samtalsledarna karakteriserar solceller som “inte en svensk utan en Hawaigrej” (1 timme och 20 minuter in i filmen). Detta sagt som svar pÃ¥ en mycket bra frÃ¥ga frÃ¥n energiministern (1 timme och 16 minuter).

I perioden däremellan har ytterligare en ekonom lyckats misskreditera de tyska satsningarna på Energiewende som alltför kostsamma. Något som väl mest avslöjar grunda kunskaper om marknaders dynamik och hur kunskap och teknikutveckling successivt byggs upp.

För dem som vill se mera fördjupade bedömningar finns en intressant artikel i Dagens Samhälleoch en i Dagens ETC. Eller rentav om man tittar tillbaka på den tid då Sverige vågade satsa på framtidens energiteknik och ekonomerna hade djupare insikter - på 1700-talet cheese .

Läs mer

Månadsindelade arkiv