Solkraft från öknen en övertolkning?

Det har skrivits en del om hur man skulle kunna försörja hela Europe med elkraft från Nordafrika. Det hela tycks bottna i en tysk artikel om koncentrerande solkraftverk och hur liten yta som verkligen behövs för att täcka vårt energibehov. I realiteten finns det mycket mer som talar för en decentraliserad produktionsstruktur och det förringar inte illustrationen.

Läs mer

Månadsindelade arkiv