Spårtaxi - A never ending story?

Spårtaxi (spårbilar) dyker upp då och då i debatten som framtidens kommunikationssystem i stadsmiljöer. Nu senast i en SIKA-studie som spår dem en god framtid. Det kan så vara och det kan hända att dagens teknologi gör den möjlig, men idn testades omfattande i Frankrike i det s.k. Aramis-projektet som studerats ingående som den flopp det blev. SIKA-studien tycks bara ha studerat tidigare svenska utredningar, men det skulle kännas tryggare om de kunde visa hur man nu kan komma förbi de problem som sänkte Aramis.

Läs mer

Månadsindelade arkiv