Ständigt detta Kina.

Msr Barroso underströk i sin lilla “trailer” för energi- och klimatpaketet häromdagen att Europa måste vara tidiga och snabba att möta de tekniska kraven och att utveckla industrin. Ack så välgörande som motvikt till all den “smartness” som visats av svenska ekonomer som vill få oss att agera så sent som möjligt. För vad är det vi tävlar emot? Ja Kina till exempel och det är en formidabel teknikmotor. Ständigt detta Kina!

Förra året växte deras installerade elproduktion med c:a 90 GW (tre gånger Sveriges hela kapacitet). Kina har redan tidigt bestämt sig för att man år 2010 skall ha 10% av energin från sol och vind (och bioenergi?). Det skulle motsvara 70 GW och man har redan 150 GW i vattenkraft. Det blir nog inte mycket mer av vattenkraften i Kina pga de stora miljöproblemen så nu riktas intresset mot andra resurser. Vind dubblerades till nivån 4 GW i fjol. Solen förefaller också ha en kraftig tillväxtpotential i Kina. De dåliga nyheterna är att de har en bra bit kvar till 70 GW men de goda är att om de kan fylla upp den delen så bidrar det starkt till teknikutvecklingen.

Världen har idag c:a 4000 GW elkapacitet totalt och den bedöms öka med 150 GW per år. För den förnybara energi behövs en tillväxt med 100-200 GW för att den skall nå full kostnadsparitet med den gamla tekniken. Både Kina och Indien är alltså viktiga för Europas möjligheter.

Läs mer

Månadsindelade arkiv