Risk för rap?

Det har aldrig varit en bra idé att städa genom att gömma skräpet under mattan. Inte med kärnkraftavfallet, inte med kemikalier och kanske inte heller med koldioxid. Zurich Financial Services diskuterar hur man kan försäkra koldioxiddeponier mot framtida läckage. Till exempel i samband med jordbävningar eller rent av som orsak till sådana! Ett gigantisk rapande från underjorden som det beskrivs!

Bästa sättet att försäkra sig mot den här sortens svarta svan är naturligtvis - att effektivisera så att det inte orsakar någon energiomvandling med vidhängande koldioxid!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv