Svensk råge

Som bekant vill Sverige inför EU påstå att vi uppfyller det uppställda 20%-målet för effektivisering. Och inte bara uppfyller utan dessutom gör det “med råge”. Detta sades i samband med att man lämnade in sin senaste avstämning “National Energy Efficiency Action Plan 2” (NEEAP2) till kommissionen.

Missförståndet (för det är väl ett missförstånd?) är flerfalt. För det första är EUs mål ett besparingsmål med 20%. För det andra skall man utgå från en referens (baseline) som utgörs av den troliga energiutvecklingen om åtgärder inte vidtas. Vad man emellertid gjort är att skapa en referens som baseras på en ökning av energianvändningen med 3% per år och som är helt tagen ur luften. Se illustration nedan.

Den svenska rågen är alltså ren chimär som om den blir realitet bäddar för en nödvändig jätteinsats mellan 2016 och 2020. Ett effektiviseringslyft och som då måste ske med råge (för att låna ett uttryck).

Läs mer

Månadsindelade arkiv