Systemsyn(er)

Vad har vi energisystemet till - egentligen? Energiföretaget ser det som sin affär att leverera energi till sina kunder. Kunderna har dock inget behov av energi förrän man låtit en installation omvandla energi till “NYTTA” (se bild nedan). Och denna nytta är det egentliga syftet. Tyvärr har vi fått en systemgräns som gör att vi inte optimerar systemet så att vi får maximal nytta (hos användaren) med minimal insats (hos energiföretaget).

Av denna anledning har EU i sitt senaste direktivförslag lanserat idén om “Energinyttoansvar” (Energy obligation scheme) så att energiföretagen i sitt arbete skulle få ett ansvar och ett intresse av att inte bara investera i förbättrad tillförsel utan också i effektivare användning. Kort sagt att investera där kostnaden är lägst. En metod som tillämpar traditionella ekonomiska metoder men som inte gör halt för traditionella systemgränser.

Sådana gränser är ju i allt väsentligt en följd av teknikens möjligheter vid en viss tidpunkt. Teknikutvecklingen med ICT, smarta nät, småskalig energiomvandling i solceller mm kommer ju att radikalt ändra förutsättningarna för systemets funktion. (Edison lär ju ha haft som affärsidé att sälja ljus från glödlampan men hans medarbetare övertygade honom om att det var lättare att mäta energin. Hade han framhärdat så hade han nog uppfunnit lågenergilampan direkt.)

PS Sedan blir ju inte det hela bättre av att Boverket i sina regler snittat ut ett mellanparti av systemet och fokuserar på tillförd energi enbart!

Läs mer

Månadsindelade arkiv