Ta strid för f-n!

Det svenska PFE-programmet som innebär att företag med större energianvändning kan får skattelindring om de som motprestation genomför energieffektiviserande åtgärder har varit mycket gramgångsrikt. Och inte minst har det använt en intelligent metod för att locka aktörer som vanligen varit motsträviga till att genomföra åtgärder eftersom lockelsen att spara några kronor i skatt är ett mycket starkt incitament för dem. Det är en direkt tillämpning av beteendeekonomins metoder, dvs den som renderat några nobelpris i ekonomi det senaste decenniet. PFE är modernt, smart och nytänkande.

Men nu är det slut! Näringsdepartementet har sammanställt ett PM som sänts på remiss och i vilken hävdas att programmet måste läggas ned eftersom det strider med EUs regler. Och myndigheterna, som lämnar remissvar viker ned sig, en efter en.

Departementets konsekvensbeskrivning handlar om skatteintäkter och kostnader för administration samt:

Att lagen upphävs kan vidare antas får viss betydelse för vilka energi-effektiviseringsåtgärder företagen vidtar. Det är dock inte möjligt att här göra någon ingående bedömning av vad detta innebär i praktiken.

“Viss betydelse” - sa Bill, “Inte möjligt att göra ingÃ¥ende bedömning” sa Bull. big surprise
“Ta strid för f-n” sa Elaka Hans. Vad har vi ett Näringsdepartement till?

Läs mer

Månadsindelade arkiv