TANIA

betyder enligt Shell och deras senaste rapport med framtids-scenarier, There Are No Ideal Answers. I den andan utvecklar de sedan två olika scenarier till 20250 och som båda innehåller en del beska piller (se bild). Dock har båda ett gemensamt och det är en kraftfull förbättring av energieffektiviteten (A step change in Energy Use).

En annan gemensam sak som inte framgår så tydligt i texten är att kärnkraften inte används som “frälsning” utan att förnybar energi spelar en större roll, dock med olika fördelining i de båda framtidsbilderna (se tabell).

Kombinerar vi sedan SHELLs utvecklingstakt för sol, vind och kärnkraft med de uppgifter som IEA har för “lärhastigheter” i sin bok Energy Technology Perspectives 2008 så får vi en ännu intressanatare bild som visar att solceller är den stora vinnaren sett i tidsperspektivet till 2050 och kommer att vara konkurrenskraftig redan kring 2020.

Läs mer

Månadsindelade arkiv