Tekniken är bara en del, beteendet är den andra

Mycket av vår förhoppning om energieffektivisering inriktas på teknikförändringar. Vi glömmer lätt att beteendet är en viktig faktor. Men ibland kan beteendet få en avsevärd hjälp av tekniken också. Särskilt uppenbart i belysningssammanhang där kontrollutrustningen kan ge det stöd som behövs för att släcka. Ett projekt visar att LED + styrutrustning kan spara 90% i industriapplikationer.

Men annars är det klokt att utgå från att beteendet inte kan automatiseras utan är något alldeles eget. Det kan emellertid påverkas vilket IEA DSM Projekt 24 sammanställt (http://fourfact.com/images/uploads/Task24EXECSUM.pdf). Där hittar man några ganska spännande observationer om varför vi gör som vi gör och hur det kan ändras. Men håll med om att det tar emot! red face

Läs mer

Månadsindelade arkiv