Det är de små, små detaljerna som gör’et

Hävdade Povel Ramel i en gammal sång. Och en sådan liten MEN EXTREMT VIKTIG detalj är att ett uthålligt energisystem baseras på effektiv användning. Eljest bygger man ett överdimensionerat system som försörjer en slösaktig användning. IEA kommer att ytterligare understryka det i en publikation, Energy Technolgy Perspectives, som kommer nästa månad.

Så när Mona Sahlin skall prata om Sustainable, Affordable and Accessible Energy vid UN CSD på onsdag så är det just en sådan liten detalj som saknas. Precis som i propositionerna. Men varför?

Läs mer

Månadsindelade arkiv